20 feb. 2010

Comisiones - Comissions

Comisión de Política Cultural - 17/02/2010 - Comissió de Política Cultural

* Toma de posición de CIUDADANOS ante la solicitud de comparecencias - Presa de posició de CIUTADANS davant la sol.licitud de compareixences

Comparecencias solicitadas y motivo de las mismas - Compareixences sol.licitades i motiu de les mateixes

.- Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació sobre l'afer del Consorci del Palau de la Música Catalana

.- Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació sobre la situació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

.- Conseller de Cultura i Mitjans Audiovisuals sobre la impossibilitat d'arribar a un acord amb els propietaris del fons Centelles.

.- d'Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas, davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre la seva tasca de mecenatge i sobre els objectius de potenciació de l'art i dels artistes d'aquesta fundació.

.- President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre les línies d'actuació previstes al capdavant del Consell.

.- D'Eliseu Climent i Corbera, president d'Acció Cultural del País Valencià, davant la Comissió de Política Cultural amb relació al tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià.

.- Jordi Roca, director general de Patrimoni Cultural, davant la Comissió de Política Cultural, perquè expliqui el Pla integral de l'arqueologia de Catalunya.

.- Sergi Centelles i Octavi Centelles, propietaris del fons Centelles, per a explicar la impossibilitat d'arribar a un acord amb el Govern.

Intervención de Carmen de RiveraIntervenció de Carmen de Rivera

enlace a todos los vídeos de la sesión de esta Comisión - enllaç a tots els vídeos de la sessió d'aquesta Comissió