27 sept. 2008

Debat de política General


Inici oficial del curs polític a Catalunya:DEBAT DE POLÍTICA GENERAL.

Calendari:

30 de setembre a les 17 hores: Intervenció del President Sr. José Montilla, sense límit de temps.

1 d'octubre a les 10 hores: Intervenció dels portaveus dels Grups parlametnaris, de major a menor. Dispossen de 30 minuts i el President pot contestar un per un.

2 d'octubre a les 13 hores: Debat i votació de les Propostes de resolució presentades pels Grups parlamentaris.

TOTES LES SESSIONS ES PODEN SEGUIR EN DIRECTE PEL CANAL 1 DE CANAL PARLAMENT

Inicio oficial del curso político en Cataluña : DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

30 de septiembre a las 17 horas: Intervención del Presidente Sr. José Montilla, sin límite de tiempo.

1 de octubre a las 10 horas: Intevención de los portavoces de los Grupos Parlamentarios, de mayor a menor. Disponen de 30 minutos cada uno y el Presidente les podrá contestar uno por uno.

2 de octubre a las 13 horas: Debate y votación de las Propuestas de resolución que puede presentar cada grupo parlamentario.

TODAS LAS SESIONES SE PUEDEN SEGUIR EN DIRECTO POR EL CANAL 1 DEL CANAL PARLAMENT.

No hay comentarios: